Zvyky.

31.07.2017 10:50

Podle velikého svatého mučedníka biskupa Cypriána máme následovat jedině Krista, jak říká:

"Poněvadž máme poslouchat samotného Krista, nemáme dbát na to, co kdo před námi dělal... Ale máme následovat to, co jako první činil Kristus, a nemusíme následovat zvyky lidí, ale Boží pravdu.

Výklad Desatera, kapitola 48.