Ženy a muži.

20.02.2017 18:34

Vše, co se narodilo z Boha,přemáhá svět(1J5,4). Apoštol ukazuje na základě pevného svědectví, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, a ten, kdo tomu věří a projevuje svou víru láskou, přemáhá svět. Ten nakonec zvítězí nad tělem,světem, ďáblem i nad všemi hříchy, a nakonec bude kralovat v nebeském království. Apoštol říká" vše", a neříká" každý kdo je mužského rodu" aby se ženy nezalekli, ale také neříká "každá žena", aby se muži nepovažovali za vyloučené z Božího synovství. Říká: "každý rozumný tvor." V listě Galatským je psáno: Není už rozdíl mezi Židem a Řekem, otrokem a svobodným, mužem a
ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši (Ga3,28) Bůh tedy všechny stejně přijímá a nedělá rozdíl mezi mužem a ženou.
Kázání 19.dubna 1411.