Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?

12.12.2016 18:57

Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?Musel by být bláznem oslepeným od ďábla,aby nevěděl co je lepší!A protože nevíme,kdo z nás je na zemi nejdůstojnější před Bohem,hledíme jen na světské povýšení a mylně se domníváme,že je důstojnější ten,kdo je výše postavený v úřadě nebo má více majetku.Svatý Řehoř ale říká:"Před Bohem činí důstojnější ne vysoké postavení,ale lepší život ve skutcích."
Výklad Desatera kapitola 65.