Vánoční citát Mistra Jana Husa

25.12.2017 11:49

Milý pane Kriste!

Proč jsi své narození nejdříve neoznámil prelátům, Kaifášovi, králům nebo knížatům a nezvěstoval jim velikou radost?

Určitě by se zeptali, je - li ( ten král ) bohatý a kde leží. Až by uslyšeli, že leží v jesličkách, nejspíše by řekli: "Nechte ho tam v jesličkách!"

Zajisté by jim Kristus odpověděl: "Nepřišel jsem pro chválu pyšných a zpupných, ale pokorných".

Pro pokorné se narodil,ne pro pyšné.

Kázání 25.prosince1410.