Třetí část Pražanů už začínala činit pokání

06.11.2017 19:31

Třetí část Pražanů už začínala činit pokání, avšak tito se za to styděli před druhými.

Když totiž lidé začínají činit pokání, druzí je nazývají bekhardy (bludaři, kacíři)

a oni hned ze studu opouštějí započaté dobro.

Další jsou ustrašení a bojí se jednat dobře že strachu, že by je zlí pronásledovali.

Kázání 7.března 1411.