Těžký hřích

24.07.2017 08:02
Neboť hřích svou váhou stáhl Lucifera z nejvyššího místa do nejnižšího pekla, a proto se nazývá těžkým hříchem. Stejně jako těžká věc táhne dolů, co nejvíc může, jako třeba kámen, olovo a jiná těžká věc, tak i hřích táhne duši dolů. Ale člověk si té těžkosti nevšímá, protože ji necítí, dokud nevystoupí z těla (nezemře). Neboť jako pes na lodi, který má na krku zavěšený kámen, necítí tu tíhu, dokud nebude z lodi vyhozen a potopen. Tak i duše necítí tíhu hříchu, dokud je v těle, ale až z těla vystoupí, tehdy ji ucítí, když do hlubin pekla padne.
 

Výklad Desatera, kapitola 39.