Svornost a jednota

08.05.2017 13:48

V životopisech svatých otců se vypráví o jednom otci jménem Makarius, který si příliš zakládal na své svatosti. Tomu kdosi řekl: "Ještě jsi nedosáhl té úrovně jako ty dvě ženy ve městě, které spolu vydržely patnáct let a nehádaly se."Makarius byl skutečně spravedlivý člověk, poustevník a sám sebe považoval za spravedlivého. Tenkrát mu řekl anděl: "Makarie dosud jsi nepředstihl tyto dvě ženy". Odešel tedy do té obce a ptal se po těch dvou ženách co spolu bydlely. Ony odpověděly: "Patnáct let jsme spolu žili bez hádek." V dvacáté páté kapitole Síachovce se praví : "Ve třech věcech našel můj duch zalíbení a jsou hodny chvály před Bohem i před lidmi: svornost bratrů, láska mezi bližními a láska manželů - muže a ženy, kteří o sobě dobře smýšllí. "Vždyť pokud se bratří milují navzájem, kdo je přemůže? Svorností malé věci rostou a sílí, jak je vidět na jednom králi, který měl dva syny. Před svou smrtí si je nechal zavolat a napomínal
je, aby zůstali jednotní. Přikázal, aby mu přinesli pruty, dal každému po jednom a řekl:" Přelom jej!" On jej přelomil. Po té řekl: "Vezmi druhý a přelom jej." A on jej opět přelomil. Potom mu dal třetí a i ten zlomil. Potom mu řekl, aby přelomil všechny najednou, ale syn je přepojit nedokázal. Tehdy jim otec řekl: "Milujte-li se bez hádek nikdo vás nepřemůže. Pokd však nebudete jednotní a rozdělíte se, zle se vám povede. Budete poražení a rozdrcení."
Kázání 11.prosince 1410.