Svárlivým je ten, kdo ..

24.04.2017 18:35

Ambrož praví: "Svárlivým je ten, kdo chce křikem prorazit a tak se ukázat před druhými

...Z pouhých svárů vyplývají všechny hříchy: pýcha, chamtivost, hádky, vraždy, škody a mnoho dalšího, jak nyní vidíme ve válce mezi Prusy a Poláky, kteří se nejprve dostali do sporu kvůli své chamtivosti a postupně dospěli k válce (bitva u Grunwaldu 15.července 1410).

...Řehoř k tomu podotýká: Svár je druhá dcera prázdné slávy, protože se sváří lidé prázdní a pyšní, nikoli pokorní."

Kázání 11.porosince 1410.