Strach z mluvení pravdy a napomínání

04.09.2017 20:00

Dále je čtvrtá překážka k napomínání a tou je strach, kvůli kterému člověk neříká pravdu.

Strach, aby nepřišel o přízeň nebo tělesný užitek, nebo aby nebyl zahanben nebo uražen a samozřejmě, aby nebyl umořen (zabit),

A tato překážka brání mluvit pravdu mnohým knížatům, kněžím, mistrům a kazatelům.

I já jsem měl tuto překážku, že jsem nedokázal mluvit proti viditelnému zlu, když jsem se nemoudře bál předvolání, kleteb, odsouzení a smrti; ale milosrdný Spasitel, který mě povolal k mému úřadu, dává mi smělost, abych se nestrachoval, ale mluvil pravdu proti každému, kdo se staví proti zákonu Ježíše Krista.

Výklad Desatera,kapitola 66.