Společenství

03.01.2017 18:55

Takto je společenství založeno od Boha,že jakmile by kdokoli chtěl,aby jiný Boží syn neměl podíl na společenství tak aby sám byl o toto společenství připraven.Proto věrnému křesťanu záleží na tom,aby naplnil Boží přikázání,a tak aby měl účast na křesťanském bratrstvu.A není třeba k tomu od kohokoli brát peníze a listy, protože má jistotu od Krista.Ačím více miluje Otce a bratra Ježíše a zachovává jeho přikázání,tím více má podíl na společenství svatých.
K svatokupectví, kapitola 6.