Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a ..

30.12.2016 18:56

Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a vznešenější než moc a postavení papeže nebo krále celého světa. Protože k čemu by bylo královské nebo papežské postavení,nebo vláda nad celým světem,kdybys nakonec neměl tu moc ,kterou by ses stal Božím synem,
vyvoleným k věčnému životu?Proto věrný křesťánku Boží,nejvíce stůj o tu moc jíž bys nakonec byl Božím synem,a neusiluj mnoho o další moci.Protože bys o ně usiloval tak jako lidé tohoto světa:jeden stojí o to,aby byl mocným biskupem a měl mnoho majetku,jiný chce být králem,další pánem nad druhými;jeden
prahne být mnohoobročníkem,druhý krásným a další silným a málo jich, bohužel,stojí o to být Božím synem.
Výklad víry, kapitola 8