Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa.

24.07.2016 16:03

Dobové pozadí a důvody, které vedly k odsouzení Jana Husa vysvětluje ThDr. Martin Chadima, odborný poradce filmu Jan Hus cesta bez návratu i Jan Hus natočeného Českou televizí.

Na radiu.cz

https://www.rozhlas.cz/leonardo/prednasky/_zprava/skutecne-duvody-upaleni-mistra-jana-husa--1443086