Reptání.

07.08.2017 10:42

Reptání je hříchem zvláště dětí a zavržených. Neboť dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka. Protože čím více reptání, tím více zakouší vnitřní trápení a muka, takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k dobrému, je obráceno k jeho prohřešení a k trápení v duši...

Proto se pokořme pod mocnou ruku Boží a nereptejme. Neboť říká prorok David: "Pán, který je vyvýšený nad anděly, stále kraluje, ať už se lidé hněvají, nebo ne. Země třes se!"

Neboť vláda potřebuje velkého pána, který umí vládnout, ať už se lidé hěvají jak chtějí.

Kdyby to lidé pochopili, nerepteli by kvůli ztrátě majetku, nebo kvůli větru, dešti, nemoci a nebo moru.

Já o sobě vím, že dokud jsem tomu nerozuměl, častokrát jsem se rmoutil kvůli smrti dobrého člověka a nechvíli (dlouho) sem reptal, jako bych uměl jednat lépe než všemohoucí Bůh, který všechny věci řídí bez omylů s věčným záměrem. Když jsem pochopil, že nic nemůže přetrhnout Boží řízení, varuji se reptání a nestarám se tolik o budoucí věci, jak co bude, ale mám za to, že vše bude tak, jak Bůh chce, a nic se nestane proti jeho rozhodnutí. Vždyť on říká, že z jeho ruky se nikdo nemůže vytrhnout. Ano,mám za to, že nejmenší kuchtík přizná, že by nemohl husu upéci, kdyby mu ji Bůh nedovolil péct, a dokonce ani nejmenší peříčko by ji nevytrhl. Proto milý Spasitel posiluje své věrné, když říká: Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. (Lk21,17-18)

Výklad Desatera, kapitola 61.