Rady pro vládce

11.12.2017 19:21

Nu králi, kníže, pane, rytíři a obecní radní,

naučte se od tohoto svatého knížete (Nehemjáše) netolerovat na svých panstvích zjevné smilstvo a cizoložství kněží,

nepovolávejte je k sobě, ale stejně jako Nehemjáš zahnal od sebe kněze, kteří smilnili i vy jednejte podle jeho příkladu.

Navíc tu máte příkaz svatého Pavla, který řekl:

Když si někdo říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič, s takovým ani nejzte (1K5,11).

Proto věrní říkají, že není možné, aby se obnovil pořádek v křesťanském světě, aby křesťané žili spokojeně podle Boží vůle, dokud kněží nezačnou žít řádně, zvláště ti, kteří nesvětí svátky.

Výklad Desatera, kapitola 40.