Radost

18.12.2017 11:52

(Rozhovor s ďáblem.) Když za šesté říkáš ďáble: "Jak těžký zákon vám Bůh nařídil!",
falešně se divíš, neboť on řekl: Mé jho je sladké a břímě lehké. (Mr11,30)

Co může být pro skutečného Božího syna lehčí a co sladší, než milovat Boha nade všechny jiné
věci a svého bližního jako sebe? Když to člověk má, nese svůj kříž jako Ježíš.

Když říkáš: "A kdo by ten zákon mohl naplnit?", říkám ďáble, že každý kdo chce.

A když říkáš: "Zakázal vám každé potěšeníčko!", lžeš ďáble, On naopak všem svým nařizuje, aby se veselili a radovali, zakázal ale každé veselí zlé, marné,j ež ve skutečnosti není veselím, ale marností ...

Hle ďáble tvoje argumenty nestojí za nic. Nemáš-li jiné lepší,j akože nemáš,j di ode mne, neboť tebe lháře nechci poslouchat, ale milého svého Otce Spasitele Ježíše Krista jenž je věčná pravda!

Dcerka, kapitola 4