Pravé pokání

06.02.2017 18:34

Proto Pán Bůh říká:

"Když hříšný učiní pokání ze všech svých hříchů a žádný nebude tolerovat ve své mysli,ale bude jich litovat,pak na jeho hříchy nevzpomenu.

"K tomu se vztahuje slovo svatého Augustina:" Ten kdo tě stvořil bez tebe,neslyší tebe bez tebe,to znamená bez tvé vůle, neboť musíš hřích odvolit a dobro přivolit (rozhodnout se odmítnout hřích a chtít žít dobře).

Výklad víry, kapitola 20.