Pravé bohatství

01.01.2018 19:20

Když nějaký člověk náplní ten zákon, je to rytíř velikého Krále, Pána Krista.

Ten ho bude pasovat láskou, která je nade všechno zlato a dá mu království, ne hubené české, ale věčné nebeské, ve kterém bude mít, cokoli bude chtít a to bez nedostatků

Výklad Desatera, kapitola 47.