Pokud poddaní žijí bez smrtelného hříchu a kněz naproti tomu je ve smrtelném hříchu, ..

29.11.2016 16:59

Pokud poddaní žijí bez smrtelného hříchu a kněz naproti tomu je ve smrtelném hříchu, protože žije s ženami, pak jsou ten prostý člověk nebo babka daleko důstojnější než jejich kněz, protože oni jsou ve skutečnosti svatí, kdežto on patří do generace zatracených.
Kázání 20.prosince 1410.