Oko do duše okno.

17.07.2017 11:04

Oči jsou okny, jimiž smrt vstoupila do člověka, smrt duše i těla. Neboť Eva nejprve viděla, potom zatoužila, potom svolila hadu, ďáblu, a tak se smrt k ní i k nám dostala. Smrt těla, které muselo zemřít, a smrt duše, když smrtelně zhřešila přestoupením Božího přikázání, a tak i nás vydala hříchu.

Proto říká svatý Jeremiáš: Našimi okny vstoupila smrt. (Jr 9,20)

Výklad Desatera, kapitola 38.