O sebeodsuzování.

23.01.2017 21:52

O sebeodsuzování.
(Rozhovor s ďáblem)
Když říkáš ďáble, člověku, který neví, že by spáchal smrtelný hřích "všechno co děláš, děláš špatně, ďáble to popíráme; a když přidáváš: Neboť žiješ ve smrtelném hříchu, lžeš ďáble! Nemůžeš to dokázat a vše co říkáš je lež. Neboť já činím pokání, lituji svého hříchu, vyzpovídal jsem se z něho Pánu Bohu a ještě se zpovídám, vyznávám, že jsem vinen, ať už jsem jakkoli zhřešil. Ale na to mně ďáble nenavedeš, abych se vždy v tesknění znovu a znovu zpovídal a vykreslovat knězi všechny podrobnosti, příčiny a okolnosti hříchu, a také každý jednotlivý hřích vyjmenovával-neboť vím, že Pánu Bohu není třeba je
popisovat, protože o nich ví, a já se mu vyznávám ze všech vin a lituji jich. To ty, ďáblem neďeláš, proto trpíš ve věčném trápení.
Dcerka, kapitola 4