O rodině.

06.03.2017 18:29

Nezatajujte,co slyšíte od Boha,ale podělte se o to se svými nejbližšími.
Všichni-pastýři, biskupové,kněží a jáhni, stejně jako i představení klášterů,a také
všichni věrní,kteří pečují o svůj vlastní malý dům,mají kázat a učit členy své rodiny.
Kázání 25.prosince 1410.