O postačitelnosti Kristova zákona

27.11.2017 19:26

Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve.

Druhé zdůvodnění závěru zní:

Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa.

A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný.

Druhá návěst je zřejmá z toho, že Písmo svaté,  jakožto zákon Ježíše Krista, zahrnuje v sobě všechnu pravdu.

O postačitelnosti Kristova zákona,1414.