O manželství.

27.02.2017 18:32

Hle, pokud má muž manželku,jak se pozná dokonalá láska manželčina?
Manželka nemá nikoho považovat za moudřejšího než svého muže, i kdyby ve skutečnosti moudřejší byl; nikoho nemá považovat za statečnějšního než svého muže, i kdyby ten druhý byl statečněší; nikoho nemá považovat za hezčího než svého muže, i kdyby byl opravdu hezčí.
Protože když jiného může považuje za hezčího,už svému muži ubrala (hodnotu a autoritu), neboť dokonalá nenávist a dokonalá láska neumí rozsuzovat věci. Připisuje-li žena druhému tyto vlastnosti, pak už má svého muže jako ohryzek.
Kázání 11.října 1411.