Nelžete

02.10.2017 19:42

Nekraďte a nelžete a nikdo neoklamávejte svého bližního ( Lv 19,11)

"Nelžete!"

Podle Augustina je lež falešné označení něčeho se záměrem klamat. Jako když někdo něco koupí a chce oklamat bližního, proto mu řekne, že to koupil dráže; v té chvíli lže.

A také může lhát psaním, nebo nějakým znamením,  jako němý a též dívka u porodu. Když dívka nosí vínek, který je znamením skvoucí koruny, jako panna, ačkoli panna není, tak lže, že je čistá panna a přitom je veřejná smilnice.

Stejně tak i cizoložná žena, která veřejně nosí krásné šaty a nechce, aby se v její blízkosti mluvilo sprostě, lže, neboť potají cizoloží.

Podobně i mnozí kněží, kteří zjevně nosí znamení zbožnosti na svém oděvu, ale uvnitř jsou pokrytci, hltaví vlci.

Kázání 1.dubna 1411.