Lepší je svornost než vítězství

01.05.2017 13:54

Lepší je svornost než vítězství. Při svornosti se totiž obě nepřátelské strany spřátelí bez jakékoli urážky navzájem. Přitom se vyhnou mnohým hříchům a hlavně zpupnosti, které častokrát podlehnou vítězové. Poražená strana se zase rozpaluje nadějí na to, že nakonec stejně zvítězí a stále usiluje o pomstu. To vše by mohlo skončit, kdyby lidé žili ve svornosti a jejich vládci také. Mějme na paměti to, že ti kdo usilují o pokoj a působí ho jsou synové Boží. Neboť svornost je větší než vítězství. To se týká i pánů a králů. Protože pokud mají touhu po svornosti, stanou se vzájemnými přáteli bez škody a urážky. Vítězství se ale dosahuje porážkou jedné strany a to se škodou a mnohými hříchy, jak je vidět v Polsku a v Prusích; kolik jen tam zahynulo koní a kolik lidí.
Kázání 11.prosince 1410.