Láska je naplněním zákona

04.12.2017 19:24

Láska je naplněním zákona. (Ř13,10)

Jestliže tedy zákon lásky sám o sobě postačuje k řízení církve, postačuje stejně tak sám o sobě zákon Písma.

Za šesté dovozuje v zásadě toto: Ježíš Kristus nežádá od člověka nic kromě lásky a prostředků k ní.

Tomu všemu však nejúčinněji učí zákon Kristův.

Postačuje tedy sám o sobě ke správě, kterou je možno pomocí oněch prostředků náležitě dosáhnout.

Vždyť Kristus je nejlepším učitelem a svrchovaným soudcem a svým zákonem spravuje svou nevěstu se svrchovanou účinností.

O postačitelnosti Kristova zákona,1414.