Kristus sám je pravda

13.11.2017 19:29

Kristus sám je pravda a proto zapírání pravdy je zapírání Krista.

Ten kdo se toho dopouští, je v každém případě zrádcem pravdy.

Jan Zlatoústý o tom píše, že je zrádcem pravdy každý kdo zná pravdu, ale neodvažuje se ji říci.

Kdo zná pravdu a statečně ji obhajuje, ten je skutečným Kristovým přítelem a všechnu potupu, která přichází kvůli Kristu, bere na sebe.

Kázání 12.listopadu 1410