Kdo smí napomínat druhé

28.09.2017 20:03

Pokud někde najdeš, že nějaký svatý člověk řekl, že menší nesmí napomínat většího, pochop to tak, že to platí v případě, kdy je menší také vinen.N eboť kdo chce někoho napomínat, musí být o něco výš než ten, kterého napomíná.

Například, když je nějaký biskup, který žije ve smilstvu a prostý člověk, který na sebe neví, že by žil ve smrtelném hříchu, pak ten prostý člověk, ať už je to chudý sedláček nebo chudá žena, je před Pánem Bohem větší.

Důvdem je slovo Kristovo,k teré často říká: Kdo se povyšuje bude ponížen,a kdo se ponižuje bude povýšen. (Mt23,12)

Ten dobrý sedláček se níží tím, že poslouchá Pána Boha a nechce nic udělat proti němu, proto je před Bohem povýšen.

A biskup, ten se povyšuje pýchou tím, že neposlouchá, žije ve smilstvu, proto je před Bohem ponížen.

A tak je ten dobrý sedláček vyšší a důstojnější než biskup.

Příkladem toho je leckterý sedláček, který je spasen, a naopak biskup Jidáš, který je zatracen.

Ale snad se vytasí kněz nebo zákoník a řekne: "Jak by to mohlo být, aby hubený (chudý) chlap byl důstojnější než biskup?!

"Skutečně těm odpovídá nejdůstojnější biskup Ježíš:

Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co lidé cení vysoko, ,je před Bohem ohavnost. (Lk16,15)

Výklad Desatera kapitola 65.