Jsi-li rozumný,podívej se zdá žiješ rozumně.

15.11.2016 16:56

Jsi-li rozumný,podívej se zdá žiješ rozumně. Žít rozumně znamená se pokořit a nežít nevázaně jako šelma, neuchvacovat cokoli tak, jak to dělají psi a šelmy. Když tak jednáš, pak nejsi rozumný, protože jsi potlačil rozum a klesl jsi mezi zvířata a tak ses snad změnil ve vepře nebo v kance svou nevázaností, nebo ve psa, když znova a znova opakuješ zvrhlosti. Pokud zavrhuješ rozum a žiješ jako zvíře a přitom říkáš, že jsi člověk, lžeš, protože ses změnil ve zvrhlého psa, řehtajícího koně a líného osla. Žiješ jako zvíře zvířecím způsobem. Čím se staneš nakonec? Dravým zvířetem, nebo rozumným člověkem?