Jak napomínat druhé

11.09.2017 19:56

Ještě věz, že napomínání se má dít podle pořádku a zvláště od preláta, to znamená od vyššího.

Má si dotyčného zavolat a zeptat se ho: "Co to o tobě slyším?" A tak má vyzvědět pravdu.

Protože Písmo říká: "Dříve než se otážeš, nikoho nehaněj."

Za druhé má napomínat tiše a skromně, neboť David říká: "Přijde tichost a budeme napomínáni" To znamená, že tichým napomínáním budeme polepšení.

Za třetí laskavě ne proto, aby potupil, ponížil nebo pohaněl, ale aby poradil a napravil.

Za čtvrté řádně, jak nařídil Spasitel: Zhřeší-li tvůj bratr,n apomeň ho mezi čtyřma očima, neuposlechne-li, vezmi s sebou jednoho nebo dva svědky, a pokud ani pak neuposlechne, oznam to církvi (Mt18,15-16), neboť o tom říká svatý Augustin: "Pokud víš, že se provinil vůči tobě a ty bys ho chtěl napomínat přede všemi, nejsi opravec (napravovatel) hříchu, ale zrádce" Ale ty věci, které se dějí před lidmi, mají být napomínány před lidmi. A ty které se staly v tajnosti, mají být v tajnosti napomínány. Jinde říká svatý Augustin: "Pokud je hřích skrytý, napomínej ve skrytu, pokud je zjevný, pak napomínej zjevně, ať se polepší a ostatní se bojí."

Výklad Desatera kapitola 67.