Boží pře..

23.10.2017 14:27

Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí.

Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve

za třetí myslete na křivdu a hanbu která se vám děje i bez vaší viny.

Za čtvrté myslete a vesele to přijměte, že se na vás ďábel vrhá a Antikrist šklebí, ale jen jako pes uvázaný na řetěze, v ničem vám neuškodí, pokud budete milovníky Boží pravdy.

Podívejte se, na mne doráží už několik let, a dosud mi - doufám Bohu - ani za vlas neuškodil, ale vždy mi radost a veselí přispořil.

List příznivcům v Praze z vyhnanství po odchodu z Prahy roku 1412.