Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou ..

09.01.2017 18:52

Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou jeho skutečnými modlitebníky,když přikázal říkat "Otče náš",aby se žádní lidé,císařové,papežové,králové a knížata nestyděli za nejchudší a nejopovrženější, protože jsou jejich bratry a jsou jim rovni v milosti(Boží přízni)a v původu.Neboť všichni jsme povstali stejným způsobem jako Adam ze země, všichni dýcháme stejný vzduch a jsme zaopatřováni týmž nebeským řízením; všichni voláme ke stejnému Otci,když jsme postiženi stejnými těžkostmi.A poněvadž víme,že Bůh ne- dělá rozdílu mezi lidmi,proto říkáme "Otče můj"každý odděleně od druhých,ale pokorně a společně vyznáváme "Otče náš". Protože tak,jako světské postavení nikoho nevyjímá a neodděluje od bídy a smrti,tak ani neodděluje a nezavrhuje od účasti na Boží milosti.
Výklad Páteře(Modlitba Páně,Otče náš), kapitola 87.