3. listopadu 1414 dorazil Mistr Jan Hus se svým doprovodem do Kostnice,

01.11.2016 21:10

3. listopadu 1414 dorazil Mistr Jan Hus se svým doprovodem do Kostnice, kde o dva dny později zahájil papež Jan XXIII. jednání koncilu. K Husovým průvodcům v Kostnici náleželi Václav z Dubé a na Leštně, Jindřich z Chlumu na Lacemboku (nazývaný Lacembok) a Jan z Chlumu, řečený Kepka. Spolu s Husem do Kostnice přijeli ještě mistr Jan Kardinál z Rejštejna a písař, tehdy ještě bakalář svobodných umění Petr z Mladoňovic.

Převzato z fcb Přemyslovci