28. listopadu 1414 byl Jan Hus v Kostnici zatčen a byl uvězněn

28.11.2016 17:01

28. listopadu 1414 byl Jan Hus v Kostnici zatčen a byl uvězněn v dominikánském klášteře, pak v pevnosti Gottlieben, která patřila místnímu biskupovi, a konečně v minoritském klášteře v Kostnici.

Facebook: Přemyslovci