2. září 1415 se konal sjezd české a moravské husitské šlechty v Praze

06.09.2016 08:33

2. září 1415 se konal sjezd české a moravské husitské šlechty v Praze, který vytvořil obranný spolek šlechty České koruny proti dekretům kostnického koncilu a jejich vykonavatelům. Do čela spolku byli postaveni tři hejtmani : nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartemberka, moravský zemský hejtman Lacek z Kravař a Boček z Kunštátu. Spolek odmítl rozsudek nad Husem a zaslal 5. září do Kostnice písemný protest proti jeho upálení, který podepsalo 452 pánů, protest byl napsán v osmi exemplářích. Trvání spolku bylo stanoveno na šest let.

Další zajímavosti o době Přemyslovců, jejich nástupců a o době Mistra Jana Husa se můžete dočíst na Facebooku ve skupině Přemyslovci.

Odkaz zde.