17. března 1420 vyhlášena 1. křížová výprava proti Českým zemím

17.03.2017 18:38

17. března 1420 papežský legát slavnostně proklamoval za přítomnosti krále Zikmunda ve Vratislavi proti Čechům I. křížovou výpravu. Šlo o první křížovou výpravu proti křesťanům od 13. století, kdy byla vedena v jižní Francii proti valdenským a katarům. K tažení proti Praze povolal Zikmund všechny své stoupence v České koruně. Vojska z Uher, německých oblastí svaté říše římské, rakouských zemí a katolických oblastí české koruny se vydala na Prahu. Nedlouho předtím, 4. března, dal ve Vratislavi popravit 23 odbojných měšťanů a 14. března nechal mučit a upálit pražského měšťana Jana Krásu za jeho sympatie k husitům.

Převzato z fcb Přemyslovci