14. března 1402 se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli.

14.03.2017 18:43

14. března 1402 14. března 1402 se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli, kde v přístavku kaple také deset let bydlel. Betlémskou kapli v roce 1391 založili pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mihlheimu. V zakládací listině z 24. května 1391 oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má sloužit pro kázání v českém jazyce.se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli, kde v přístavku kaple také deset let bydlel. Betlémskou kapli v roce 1391 založili pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mihlheimu. V zakládací listině z 24. května 1391 oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má sloužit pro kázání v českém jazyce.

Převzato z fcb Přemyslovci