11. října 1414 opustil Jan Hus hrad Krakovec a vydal se na cestu do Kostnice.

11.10.2016 19:50

11. října 1414 opustil Jan Hus se svým poměrně početným doprovodem, který čítal třicet až šedesát lidí, hrad Krakovec a vydal se na cestu do Kostnice. V pozvání od císaře Zikmunda mu byla zaručena bezpečná cesta a pobyt v Kostnici, veřejné slyšení na koncilu a také svobodný a bezpečný návrat do vlasti. Přestože byl vybaven i řadou dalších ochranných a doporučujících písemností od české šlechty i pražského arcibiskupa, ochranný glejt Zikmunda však ještě neměl.

Facebook: Přemyslovi