Archiv článků

Poslední útěk Jeronýma Pražského zaplnil zábřežské kino

28.04.2018 07:15
Šumperský filmový tvůrce Lubomír Hlavsa obsadil do hlavní role svého nejnovějšího snímku Ondřeje Vetchého a Jitku Čvančarovou. Roli malého Jeronýma si zahrál Vašek Krobot, a kromě něho například šumperský Petr Konupčík nebo ředitel divadla Matěj Kašík. V pátek 20. dubna je diváci měli...

Pražská předpremiéra - vyprodaný sál a dlouhý potlesk

23.04.2018 17:49
V pondělí 16. dubna proběhla v Praze v kině Lucerna předpremiéra Jeronýma. Diváci naplnili sál, mezi nimi byli i herci a tvůrci filmu, kteří se pak postupně představili divákům. Mezi nimi v prvé řadě pochopitelně Ondřej Vetchý - představitel Jeronýma Pražského a Jitka Čvančarová - představitelka...

První předpremiéra Kolín Kino99 23. března 2018

29.03.2018 08:05
První předpremiéra nového doku.drama Poslední útěk Jeronýma Pražského vyšla na Kolín. Sál byl plný a později jsme se dozvěděli, že paní na pokladně musela telefonicky i lidi už odmítat. Svědčí to o tom, že tento film není natočený zbytečně a že lidé toto "filmové poselství" chtějí vidět a...

Promítání filmu Poslední útěk Jeronýma Pražského - CB Kolín

28.03.2018 15:19
Po úspěšné předpremiéře v kolínském Kině99 se v neděli 25. března 2018 uskutečnilo ještě promítání v Církvi bratrské v Kolíně v rámci Velikonočního programu místní Kostnické jednoty.

Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414)

05.03.2018 14:09
Druhý ze tří Husových listů. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414) Pokoj našeho pána Ježíše Krista! Nejmileší bratře! Buď pilný v kázání evangelia a konej dílo horlivého evangelisty....

Přátelům v Čechách (24.října 1414)

13.02.2018 16:39
List první. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Přátelům v Čechách (24.října 1414) Pozdravení od Krista Ježíše. Vězte, že jsem nikdy necestoval zahalen kápí, ale zjevně s odkrytou tváří. Když jsem opustil Čechy a dorazil nejprve do města...

Pravé bohatství

01.01.2018 19:20
Když nějaký člověk náplní ten zákon, je to rytíř velikého Krále, Pána Krista. Ten ho bude pasovat láskou, která je nade všechno zlato a dá mu království, ne hubené české, ale věčné nebeské, ve kterém bude mít, cokoli bude chtít a to bez nedostatků Výklad Desatera, kapitola 47.

Vánoční citát Mistra Jana Husa

25.12.2017 11:49
Milý pane Kriste! Proč jsi své narození nejdříve neoznámil prelátům, Kaifášovi, králům nebo knížatům a nezvěstoval jim velikou radost? Určitě by se zeptali, je - li ( ten král ) bohatý a kde leží. Až by uslyšeli, že leží v jesličkách, nejspíše by řekli: "Nechte ho tam v jesličkách!" Zajisté by jim...

Radost

18.12.2017 11:52
(Rozhovor s ďáblem.) Když za šesté říkáš ďáble: "Jak těžký zákon vám Bůh nařídil!", falešně se divíš, neboť on řekl: Mé jho je sladké a břímě lehké. (Mr11,30) Co může být pro skutečného Božího syna lehčí a co sladší, než milovat Boha nade všechny jiné věci a svého bližního jako sebe? Když to člověk...

Rady pro vládce

11.12.2017 19:21
Nu králi, kníže, pane, rytíři a obecní radní, naučte se od tohoto svatého knížete (Nehemjáše) netolerovat na svých panstvích zjevné smilstvo a cizoložství kněží, nepovolávejte je k sobě, ale stejně jako Nehemjáš zahnal od sebe kněze, kteří smilnili i vy jednejte podle jeho příkladu. Navíc tu máte...
Záznamy: 1 - 10 ze 85
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>