Husovy knihy

Matěj z Janova: Pravidla Starého a Nového zákona

V dějinách české theologické literatury mají latinsky psaná „Pravidla Starého a Nového Zákona“ (Regulae Veteris et Novi Testamenti) vskutku mimořádný význam. Jsou základní knihou českého reformačního hnutí, která udávala směr literární činnosti Tomáše ze Štítného, z které čerpal sílu k svému...

DVD Jan Hus cesta bez návratu

Obsahem DVD je: film Jan Hus cesta bez návratu Desetiminutový videodokument o natáčení filmu na hradě Helfštýn Fotogalerie z natáčení a samotného filmu Cena 150 Kč možné zaslat dobírkou petrankovi@centrum.cz

Jan Hus: Dcerka

Tento spis, známý pod názvem Dcerka, napsal Jan Hus r. 1413 na svém jihočeském exilu. Jan Hus - Dcerka.pdf

Mistr Jan Hus - svědek Ježíše Krista

Stručný přehled života Jana Husa, jeho činnosti a knih, které napsal. Vydala Brněnská tisková misie.

Historie reformace v českých zemích - plakát

Plakát Historie reformace v českých zemích přehledným a srozumitelným způsobem přibližujenaši národní historii a naše národní dědictví. Cena 100 Kč Možno objednat v e-shopu ceskestudny.cz

Husovy stopy – nalepovací plochy

Stopy obsahují těchto 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde – vyvést...

CD Interaktivní dílny

Hus, jak ho neznáte (7.–9. ročník) Tajemství husích stop (3.–5. ročník) V 1-2 vyučovacích hodinách se žáci zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se...

Husovy stopy - leták

Dvanáct Husových hodnot na skládacím letáku, vhodném i na nástěnku. Autor David Loula Grafická úprava Alexandra Šilerová. Cena 10 Kč Možno objednat v e-shopu ceskestudny.cz

Jan Hus - zpracování České televize

Výpravný třídílný film o výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa, jednoho z nejvýznamnějších Čechů historie, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší - podle scénáře spisovatelky Evy Kantůrkové. Napínavý příběh, který hledá odpověď na otázku: Co zavedlo výjimečnou osobnost, filosofa,...

Mistr Jan Hus

Kdo byl Jan Hus, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin? Kdo byl tento horlivý kazatel a karatel, který se stal „úhelným kamenem“ budoucího vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus člověkem zasaženým pýchou a nepokorou? Byl skutečně bludařem, kacířem, heretikem? Nebo byl...

Jan Hus

Autorka odvedla úctyhodnou práci nad historickým materiálem i nemalé myšlenkové úsilí. Její kniha dává živý, ucelený i detailní obraz Husova života a doby. Filosoficky kultivovaným způsobem jsou zde postižena témata, jež představovala dynamizující jádro dobových sporů, zejména střet realismu s...

Husovi na stopě

Příběh zachycuje dobrodružný a zároveň skutečný děj roku 1412 ve středověké Praze. Autorům nešlo pouze o popis samotných historických událostí, ale o odhalení tajemství dvanácti hodnot Mistra Jana Husa, které jsou v příběhu ukryté. Tyto hodnoty zůstávají živým odkazem dnešní (nejen) mladé generaci...

Listy z Kostnice

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. Do příběhu člověka, který věděl, kam jde a proč. Mistrovy texty, přeložené do současného jazyka jsou překvapivě čtivé a strhující. Vidíme v nich Jana Husa nejen jako...

Kniha citátů Jana Husa

Jan Hus je pro většinu Čechů příkladem odvážného člověka, který zachoval svoji vnitřní integritu tváří v tvář smrti v ohni. Kdosi řekl, že v Čechách se člověk stává hrdinou, až když se stane mučedníkem. To znamená, když člověk ukáže, že je ochoten snášet utrpení pro myšlenky, které přináší, roste...