Husovy citáty

Odpuštění.

31.01.2017 17:22
A protože se mnozí lidé klamou, když se domnívají, že kněz může odpustit hříchy, jak chce a kdy chce, je tedy třeba vědět, že kněz nemůže hříchy odpustit, pokud je neodpustí Bůh, který řekl: Já,já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz43,25) A svatý Ambrož říká:...

O sebeodsuzování.

23.01.2017 21:52
O sebeodsuzování. (Rozhovor s ďáblem) Když říkáš ďáble, člověku, který neví, že by spáchal smrtelný hřích "všechno co děláš, děláš špatně, ďáble to popíráme; a když přidáváš: Neboť žiješ ve smrtelném hříchu, lžeš ďáble! Nemůžeš to dokázat a vše co říkáš je lež. Neboť já činím pokání, lituji svého...

Svědomí.

16.01.2017 18:13
Aby člověk uvědomil své svědomí o hříších dřívějších, současných a těch, které ještě učiní, má vždy hledět k Písmu. Má se také chránit svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého; neboť svědomí široké častokrát považuje zlé za dobré a hřích nepovažuje za hřích. A tím svědomím jsou lidé...

Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou ..

09.01.2017 18:52
Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou jeho skutečnými modlitebníky,když přikázal říkat "Otče náš",aby se žádní lidé,císařové,papežové,králové a knížata nestyděli za nejchudší a nejopovrženější, protože jsou jejich bratry a jsou jim rovni v milosti(Boží přízni)a v...

Společenství

03.01.2017 18:55
Takto je společenství založeno od Boha,že jakmile by kdokoli chtěl,aby jiný Boží syn neměl podíl na společenství tak aby sám byl o toto společenství připraven.Proto věrnému křesťanu záleží na tom,aby naplnil Boží přikázání,a tak aby měl účast na křesťanském bratrstvu.A není třeba k tomu od kohokoli...

Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a ..

30.12.2016 18:56
Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a vznešenější než moc a postavení papeže nebo krále celého světa. Protože k čemu by bylo královské nebo papežské postavení,nebo vláda nad celým světem,kdybys nakonec neměl tu moc ,kterou by ses stal Božím...

Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?

12.12.2016 18:57
Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?Musel by být bláznem oslepeným od ďábla,aby nevěděl co je lepší!A protože nevíme,kdo z nás je na zemi nejdůstojnější před Bohem,hledíme jen na světské povýšení a mylně se domníváme,že je důstojnější ten,kdo...

Všechny pozemské majetky mají menší váhu a cenu před Bohem než jediná duše kteréhokoliv nejchudšího člověka ..

05.12.2016 22:11
Někdo namítne:"Třeba si hříchem uškodím,ale pak si zase penězi duši vykoupím."Odpovídám:"Nic není tak hodnotné,aby se tím dala vykoupit lidská duše.Všechny pozemské majetky mají menší váhu a cenu před Bohem než jediná duše kteréhokoliv nejchudšího člověka,protože pro tu duši Kristus podstoupil...

Pokud poddaní žijí bez smrtelného hříchu a kněz naproti tomu je ve smrtelném hříchu, ..

29.11.2016 16:59
Pokud poddaní žijí bez smrtelného hříchu a kněz naproti tomu je ve smrtelném hříchu, protože žije s ženami, pak jsou ten prostý člověk nebo babka daleko důstojnější než jejich kněz, protože oni jsou ve skutečnosti svatí, kdežto on patří do generace zatracených. Kázání 20.prosince 1410.

A protože skutečná láska začíná u sebe samého, je třeba ..

29.11.2016 16:57
A protože skutečná láska začíná u sebe samého, je třeba, aby se člověk nejprve smiloval nad sebou samým, dříve než se smiluje nad druhými...I kdyby byl někdo hrozně ošklivý a plný vředů, přece se Bohu líbí více než ten, kdo je sice krásný na těle, ale žije ve smrtelném hříchu. Kázání 5.července...

Jsi-li rozumný,podívej se zdá žiješ rozumně.

15.11.2016 16:56
Jsi-li rozumný,podívej se zdá žiješ rozumně. Žít rozumně znamená se pokořit a nežít nevázaně jako šelma, neuchvacovat cokoli tak, jak to dělají psi a šelmy. Když tak jednáš, pak nejsi rozumný, protože jsi potlačil rozum a klesl jsi mezi zvířata a tak ses snad změnil ve vepře nebo v kance svou...

Lidé jsou ničení svoji pýchou,když ..

12.11.2016 17:37
Lidé jsou ničení svoji pýchou,když si více váží těch,kdo mají postavení a majetek,místo aby si vážili lidství každého člověka proto,že byl stvořen podle Boží podoby.Protože když si vážíme lidí pro to,co mají,nevážíme si jich pro to,kým jsou. Jan Hus.Postilla,čtení 54    

Nebuď jako ti, kteří všechno znají,ale ..

07.11.2016 17:41
Nebuď jako ti, kteří všechno znají,ale sami sebe neznají,na druhé lidi hledí,ale na sebe nepamatují.Ty začni sama u sebe,aby se ti nestalo,že budeš chtít zbytečně poznávat jiné věci kvůli tomu,že neznáš sebe sama.Poznej sebe,neboť čím víc poznáš sebe,tím víc poznáš Boha;a čím víc poznáš Boha,tím...

Lidé jsou ničení svoji pýchou,když si ..

31.10.2016 19:01
Lidé jsou ničení svoji pýchou,když si více váží těch,kdo mají postavení a majetek,místo aby si vážili lidství každého člověka proto,že byl stvořen podle Boží podoby.Protože když si vážíme lidí pro to,co mají,nevážíme si jich pro to,kým jsou. Jan Hus.Postilla,čtení 54
<< 1 | 2