Husova doba

17. března 1420 vyhlášena 1. křížová výprava proti Českým zemím

17.03.2017 18:38
17. března 1420 papežský legát slavnostně proklamoval za přítomnosti krále Zikmunda ve Vratislavi proti Čechům I. křížovou výpravu. Šlo o první křížovou výpravu proti křesťanům od 13. století, kdy byla vedena v jižní Francii proti valdenským a katarům. K tažení proti Praze povolal Zikmund všechny...

14. března 1402 se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli.

14.03.2017 18:43
14. března 1402 14. března 1402 se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli, kde v přístavku kaple také deset let bydlel. Betlémskou kapli v roce 1391 založili pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mihlheimu. V zakládací listině z 24. května...

Petr z Mladoňovic

07.02.2017 18:41
7. února 1451 zemřel Petr z Mladoňovic, český spisovatel. Žák Mistra Jana Husa, dramatický předchůdce moderních novinářů. Jako písař ve službách rytíře Jana z Chlumu byl průvodcem Mistra Jana Husa na jeho cestě na kostnický koncil, kde s ním věrně setrval po celou dobu jeho procesu až do smrti....

Mistr Jan Hus - přednáška ThDr. Martina Chadimy

15.01.2017 19:07
Martin Chadima byl odborným poradcem při natáčení trilogie České televize Jan Hus i dokumentárního filmu Jan Hus cesta bez návratu.

28. listopadu 1414 byl Jan Hus v Kostnici zatčen a byl uvězněn

28.11.2016 17:01
28. listopadu 1414 byl Jan Hus v Kostnici zatčen a byl uvězněn v dominikánském klášteře, pak v pevnosti Gottlieben, která patřila místnímu biskupovi, a konečně v minoritském klášteře v Kostnici. Facebook: Přemyslovci

3. listopadu 1414 dorazil Mistr Jan Hus se svým doprovodem do Kostnice,

01.11.2016 21:10
3. listopadu 1414 dorazil Mistr Jan Hus se svým doprovodem do Kostnice, kde o dva dny později zahájil papež Jan XXIII. jednání koncilu. K Husovým průvodcům v Kostnici náleželi Václav z Dubé a na Leštně, Jindřich z Chlumu na Lacemboku (nazývaný Lacembok) a Jan z Chlumu, řečený Kepka. Spolu s Husem...

Naučný program Jan Hus na Kozím Hrádku

18.10.2016 20:43
Pro děti z prvního stupně vytvořilo Husitské muzeum v Táboře naučný program, který se odehrává přímo na zřícenině Kozí hrádek a na naučné stezce, jako součást nabídky lektorských programů Husitského muzea.   Lektorský program seznámí děti s historií Kozího hrádku, Sezimova Ústí a města...

18. října 1414 král Zikmund vydal ve Špýru Husovi glejt na cestu do Kostnice.

18.10.2016 20:08
"Zikmund z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a uherský, dalmatský a charvatský a tak dále král, všem i jednotlivým knížatům, církevním i světským, vévodům markrabím, hrabatům, baronům, šlechticům, vladykům, rytířům, panošům, správcům představeným, celníkům a všechněm úředníkům....

11. října 1414 opustil Jan Hus hrad Krakovec a vydal se na cestu do Kostnice.

11.10.2016 19:50
11. října 1414 opustil Jan Hus se svým poměrně početným doprovodem, který čítal třicet až šedesát lidí, hrad Krakovec a vydal se na cestu do Kostnice. V pozvání od císaře Zikmunda mu byla zaručena bezpečná cesta a pobyt v Kostnici, veřejné slyšení na koncilu a také svobodný a bezpečný návrat do...

9. října 1410 byl poprvé v listinách zmíněn pražský Staroměstský orloj.

09.10.2016 10:45
9. října 1410 byl poprvé v listinách zmíněn pražský Staroměstský orloj. Facebook: Přemyslovci
1 | 2 >>