Archiv článků

17. března 1420 vyhlášena 1. křížová výprava proti Českým zemím

17.03.2017 18:38
17. března 1420 papežský legát slavnostně proklamoval za přítomnosti krále Zikmunda ve Vratislavi proti Čechům I. křížovou výpravu. Šlo o první křížovou výpravu proti křesťanům od 13. století, kdy byla vedena v jižní Francii proti valdenským a katarům. K tažení proti Praze povolal Zikmund všechny...

O rozvodu.

15.03.2017 18:31
Neboť manželství je spoutání nebo spojení muže a ženy,kteří zachovávají zvláštní způsob života.Co je vlastně spoutáno? Vůle může a ženy kterou se spolu shodli,ačkoli byli svobodní,že budou udržovat manželství.Manželství je nerozlučitelné pouto slibu...A takové manželství nemůže rozloučit (zrušit)...

14. března 1402 se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli.

14.03.2017 18:43
14. března 1402 14. března 1402 se mladý kněz a posluchač univerzity Jan Hus stal správcem a kazatelem v Betlémské kapli, kde v přístavku kaple také deset let bydlel. Betlémskou kapli v roce 1391 založili pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mihlheimu. V zakládací listině z 24. května...

O rodině.

06.03.2017 18:29
Nezatajujte,co slyšíte od Boha,ale podělte se o to se svými nejbližšími. Všichni-pastýři, biskupové,kněží a jáhni, stejně jako i představení klášterů,a také všichni věrní,kteří pečují o svůj vlastní malý dům,mají kázat a učit členy své rodiny. Kázání 25.prosince 1410.

O manželství.

27.02.2017 18:32
Hle, pokud má muž manželku,jak se pozná dokonalá láska manželčina? Manželka nemá nikoho považovat za moudřejšího než svého muže, i kdyby ve skutečnosti moudřejší byl; nikoho nemá považovat za statečnějšního než svého muže, i kdyby ten druhý byl statečněší; nikoho nemá považovat za hezčího než svého...

Ženy a muži.

20.02.2017 18:34
Vše, co se narodilo z Boha,přemáhá svět(1J5,4). Apoštol ukazuje na základě pevného svědectví, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, a ten, kdo tomu věří a projevuje svou víru láskou, přemáhá svět. Ten nakonec zvítězí nad tělem,světem, ďáblem i nad všemi hříchy, a nakonec bude kralovat v...

Lepší je manželka, která si hledí svého muže.

13.02.2017 17:59
Jan Zlatoústý praví: "Lepší je manželka, která si hledí svého muže a o druhého se nestará, než panna, která nechce nikoho vynechat, ženská pro všechny, která běhá od jednoho k druhému." Proto pravé panenství je čisté tělo, které není poskvrněno hříšným úmyslem... U panen se očekává...

Petr z Mladoňovic

07.02.2017 18:41
7. února 1451 zemřel Petr z Mladoňovic, český spisovatel. Žák Mistra Jana Husa, dramatický předchůdce moderních novinářů. Jako písař ve službách rytíře Jana z Chlumu byl průvodcem Mistra Jana Husa na jeho cestě na kostnický koncil, kde s ním věrně setrval po celou dobu jeho procesu až do smrti....

Pravé pokání

06.02.2017 18:34
Proto Pán Bůh říká: "Když hříšný učiní pokání ze všech svých hříchů a žádný nebude tolerovat ve své mysli,ale bude jich litovat,pak na jeho hříchy nevzpomenu. "K tomu se vztahuje slovo svatého Augustina:" Ten kdo tě stvořil bez tebe,neslyší tebe bez tebe,to znamená bez tvé vůle, neboť musíš hřích...

Odpuštění.

31.01.2017 17:22
A protože se mnozí lidé klamou, když se domnívají, že kněz může odpustit hříchy, jak chce a kdy chce, je tedy třeba vědět, že kněz nemůže hříchy odpustit, pokud je neodpustí Bůh, který řekl: Já,já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz43,25) A svatý Ambrož říká:...
Záznamy: 1 - 10 ze 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>