Archiv článků

O postačitelnosti Kristova zákona.

27.11.2017 09:52
O postačitelnosti Kristova zákona. Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve. Druhé zdůvodnění závěru zní: Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěst je zřejmá z...

Boží pře..

23.10.2017 14:27
Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí. Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve za třetí myslete na...

Natáčení Jeronýma na tvrzi v Malešově a v Kutné Hoře

05.10.2017 09:55
Krásná tvrz v Malešově u Kutné Hory se stala v září 2017 jedním z několika míst pro natáčení filmu Poslední útek Jeronýma Pražského.

Natáčení Jeronýma na hradě Helfštýn a v Olomouci

02.10.2017 23:13
Po natáčení v Kutné Hoře a na tvrzi v Malešově pokračovalo natáčení začátkem října 2017 na hradě Helfštýn a v Olomouci. :) Článek na ihranice.cz o natáčení filmu.

Jan Hus cesta bez návratu v anglické verzi

03.09.2017 16:14
John Hus - A Journey of No Return DVD zde

Všechny věci napomáhají k dobrému

21.08.2017 10:29
.Proto říká svatý Petr: Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích...Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl nehrozil. (1Pt 221.23) Proto je zlořečená pomsta, která z toho kdo se mstí, činí člověka Bohu nepřátelského, tupí jeho duši, nic mu nepomůže a...

Kritizování a urážení druhých.

14.08.2017 10:35
Písmo přirovnává utrhačné ke psu, svini a hadu. Ke psu proto, že bez užitku a ke své škodě štěká a svůj rod kouše, když začnou kousat jiní psi...To věděl svatý Pavel, když napsal: Jestliže se navzájem koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. (Ga 5,15) Kvůli hříchu se nyní...

Reptání.

07.08.2017 10:42
Reptání je hříchem zvláště dětí a zavržených. Neboť dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka. Protože čím více reptání, tím více zakouší vnitřní trápení a muka, takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k...

Zvyky.

31.07.2017 10:50
Podle velikého svatého mučedníka biskupa Cypriána máme následovat jedině Krista, jak říká: "Poněvadž máme poslouchat samotného Krista, nemáme dbát na to, co kdo před námi dělal... Ale máme následovat to, co jako první činil Kristus, a nemusíme následovat zvyky lidí, ale Boží pravdu. Výklad...

Vladimír Javorský v Husinci

27.07.2017 00:37
Při příležitosti svátku Mistra Jana Husa proběhlo v rodišti Jana Husa - Husinci - promítání filmu Jan Hus cesta bez návratu v místním filmovém klubu. Promítání a následné besedy se zúčastnil Vladimír Javorský, který roli Jana Husa ve filmu ztvárnil. Fotografie a krátký záznam z besedy si můžete...
Záznamy: 1 - 10 ze 65
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>